Νέα

Παιχνίδια για το ''Χαμόγελο του παιδιού'' (12-12-2012)

Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια συγκέντρωσης παιχνιδιών για το ''Χαμόγελο του παιδιού''!!Ευχαριστούμε τα μέλη της σχολής ι τις οικογένειες τους για την ενεργή συμμετοχή τους και σ' αυτή την δράση.