Καράτε για παιδιά

Καράτε για παιδίαΣτο Shotokan καράτε παγκοσμίως, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και μέλη νεολαίας από το δημοτικό σχολείο έως το γυμνάσιο και το λύκειο, που μαθαίνουν τις αξίες του καράτε και που τις εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή.Υπάρχουν πολυάριθμα προγράμματα για τα παιδιά. 

Το καράτε για τα παιδιά δεν είναι μόνο διασκέδαση, αλλά παρέχει και πολλά σημαντικά οφέλη. Μερικά από αυτά τα οφέλη αναφέρονται στα ιαπωνικά ως chiiku (διανοητική ανάπτυξη), tokuiku (ηθική ανάπτυξη) και taiiku (φυσική ανάπτυξη). 
Αυτές είναι οι ίδιες τρεις κατηγορίες προσωπικής ανάπτυξης που βρίσκονται στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα.


Για το chiiku (διανοητική ανάπτυξη)
, το καράτε τα βοηθάει να χτίσουν την συγκέντρωση, οξύνουν και καθαρίζουν τη σκέψη και αυξάνουν την αποφασιστικότητα. Το καράτε έχει και άλλα ισχυρά εσωτερικά οφέλη επίσης. Βοηθά το παιδί να ενσταλάξει την υπομονή, την πειθαρχία, την εμμονή, την κατανόηση και την ευρύτητα της σκέψης. Αυτό χτίζει την εμπιστοσύνη, αναπτύσσει την αυτό-άμυνα και αυξάνει την ηρεμία, την ευγένεια και την ειρήνη. Είναι όλ’ αυτά τα στοιχεία τα οποία θα βοηθούν σε κάθε προσπάθεια και εγχείρημα που το παιδί θα αναλαμβάνει στην ζωή του. Αυτά αντιστοιχούν στο tokuiku (ηθική ανάπτυξη).

Φυσικά το καράτε είναι καλό για το σώμα, taiiku (φυσική ανάπτυξη). Είναι άριστο για την καρδιά, χτίζει ισχυρά κόκαλα και μεγαλύτερους μυς, δημιουργεί την ανθεκτικότητα και καθιστά το σώμα λιγότερο ευαίσθητο στις ασθένειες και τους τραυματισμούς. 
Με όλους αυτούς τους τρόπους το καράτε είναι ‘’βαθιά’’ χρήσιμο στους νέους, όσον αφορά στις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σημερινή κοινωνία. Τους φέρνει την ισορροπία και την προοπτική, σε μια ηλικία που αυτά απαιτούνται ολ’ ένα και πιο πολύ. Προσθέτει μια ισχυρή ‘’θεμελίωση’’ στο χαρακτήρα τους.

Σημείωση: Άλλα στυλ καράτε  επιτρέπουν συχνά στα παιδιά σε νέες ηλικίες, όπως αυτές των έξι ή επτά έτών να κάνουν kumite (ελεύθερος αγώνας με αντίπαλο). Στο Shotokan όμως, προκειμένου να αποφευχθεί η δυνατότητα τραυματισμού, δεν επιτρέπεται αυτό έως ότου το παιδί γίνει τουλάχιστον δέκα ετών.