Η Σχολή

Dojo λέγεται ο χώρος της προπόνησης. Είναι σύνθετη λέξη και αποτελείται από το Do και  το Jo. Do σημαίνει  ‘’ο δρόμος / τέχνη’’ και Jo ‘’το μέρος’’. Έτσι λοιπόν Dojo σημαίνει ο χώρος στον οποίο επιδιώκεις να βρεις τον δρόμο σου, το μονοπάτι σου, το δρόμο της τέχνης. Η  σχολή  ξεκίνησε  στις  αρχές  του  2008  και  διαθέτει όλους τους προβλεπόμενους χώρους για τους μαθητές,  χώρος άθλησης, αποδυτήρια, ντους, τουαλέτες. Διαθέτει επίσης ειδικό αντικραδασμικό τατάμι (δάπεδο). Είναι ένας ιδανικός χώρος για την μελέτη και την τεχνική  κατάρτιση του Σότοκαν Καράτε.

Στην σχολή εφαρμόζουμε τον κώδικα δεοντολογίας, Dojo Kun όπως αυτός δημιουργήθηκε  από τον ιδρυτή του Shotokan και ‘’πατέρα’’ του σύγχρονου καράτε Μάστερ G.  Funakoshi.
Επίσης, ο Μάστερ G. Funakoshi σχεδίασε τα είκοσι εντάλματα του καράτε, τα οποία διαμορφώνουν τα θεμέλια της τέχνης. Μέσα σε αυτές τις είκοσι αρχές, βρίσκεται η φιλοσοφία της J.K.A* και κατ’ επέκταση της σχολής μας, στην οποία είναι και μέλος.

* Japan Karate Association


Το πρώτο Dojo του ιδρυτή του Shotokan G. Funakoshi, στην Ιαπωνία.